Team IKEA Västerås Cycling

”Vi är ute och cyklar. Men vi gör det för en god sak”

Anders Bruun

Camilla Johansson

Caroline Mansour

Freddy Johansson

Giovanni Di Paolo

Hanna Borg

Ina Lifberg

Johan von Post

Linn Partridge

Magnus Larsson

Maria Eberhardsson

Mia Åkerlund

Patric Gustavsson

Tania Sjöberg Johnson

Therese Löving